Τι είναι το σχέδιο;

Ο σχεδιασμός μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Ο σχεδιασμός σε γραφικά αναφέρεται στον προγραμματισμό και τη διάταξη στοιχείων σε μια εικόνα, εικόνα ή βίντεο με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, όπως το Adobe Photoshop. Σχεδιασμένα γραφικά μπορούν να δημιουργηθούν από το μηδέν ή τροποποιημένες υπάρχουσες εικόνες.

2. Ένα σχέδιο για ένα προϊόν μπορεί να είναι ένα σκίτσο, ένα πρωτότυπο ή μια διάταξη από την οποία κατασκευάζονται τα προϊόντα. Για παράδειγμα, τα ειδικά σχέδια και τα μεγέθη χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό ενδυμάτων, κουβερτών ή άλλων σχετικών με υφάσματα προϊόντων.

Adobe Photoshop, γραφικό υπολογιστή