Τι είναι το Ddk;

Σύντομη για το κιτ ανάπτυξης προγραμμάτων οδήγησης, ένα DDK είναι ένα σύνολο προγραμμάτων και αρχείων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ή την ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης λογισμικού ή υλικού. Περιλαμβάνουν συνήθως δείγματα προγραμμάτων οδήγησης, βοηθητικό πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων, πηγαίο κώδικα, εργαλεία δοκιμών και μεταγλωττιστή.

Τα κιτ ανάπτυξης του οδηγού χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από προγραμματιστές λογισμικού και κατασκευαστές συσκευών. Ενώ οι περισσότερες DDKs μπορούν να ληφθούν απευθείας από τους κατασκευαστές, ορισμένοι πρέπει να αγοραστούν από τρίτους.

Συντομογραφίες υπολογιστών, υλικό, όροι προγραμματισμού, λογισμικό, ενημέρωση, WDK