Τι είναι η ημερομηνία;

Γενικά, μια ημερομηνία αναφέρεται στην τρέχουσα ή την προηγούμενη ημέρα, μήνα και έτος. Εάν είναι ενεργοποιημένη η JavaScript, θα πρέπει να δείτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα παρακάτω.

Πώς μπορώ να αντικαταστήσω μια σφραγίδα ημερομηνίας στο κείμενο;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό εργαλείο κειμένου για να καταργήσετε τις ημερομηνίες ή τις χρονικές σφραγίδες (π.χ. [2011-12-06 13:33:57] ή 8-22-2017) από ένα αρχείο καταγραφής ή άλλο κείμενο που περιέχει μια λίστα ημερομηνιών ακολουθούμενη από άλλο κείμενο.

Επιχειρηματικοί όροι, ημερομηνία Ιουλίας, Χρόνος, Χρονική σφραγίδα