Τι είναι το Dataphone;

Ένα Dataphone είναι μια πρόωρη έκδοση αυτού που γνωρίζουμε ως ένα Modem σήμερα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από την AT & T το 1960. Στην παρακάτω εικόνα υπάρχει ένα παράδειγμα περιστροφικού τηλεφώνου δίπλα σε ένα Dataphone.

Όροι μόντεμ