Τι είναι η συνέχεια;

Η κατάσταση της συνεχής. Όταν αναφέρεται σε ισχύ ή ηλεκτρικό ρεύμα η συνέχεια αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που διεξάγει ηλεκτρική ενέργεια.

Ισχύς όρους