Τι είναι η συμπληρωματικότητα;

Η συμπληρωματικότητα είναι μια θεμελιώδης αρχή της κβαντικής φυσικής που δηλώνει ότι τα αντικείμενα έχουν ζεύγη ιδιοτήτων που δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια ταυτόχρονα. Στο κβαντικό επίπεδο, οι ιδιότητες που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα περιλαμβάνουν τη θέση και την ορμή του αντικειμένου, τη φύση κύματος και τη φύση των σωματιδίων και την αξονική περιστροφή. Είναι στενά συνδεδεμένη με την αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg: όσο ακριβέστερα μετράται μία από αυτές τις ιδιότητες, τόσο λιγότερο είναι ακριβή η μέτρηση του άλλου.

Η συμπληρωματικότητα έχει βαθιές επιπτώσεις στον κβαντικό υπολογισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτές τις ιδιότητες της ύλης στο κβαντικό επίπεδο για να εκτελεί μαθηματικές πράξεις.

Προγραμματιστικοί όροι, Quantum