Τι είναι το Εμπορικό Λογισμικό;

Κάθε λογισμικό που πρέπει να αγοραστεί για χρήση. Για παράδειγμα, ένας χρήστης πρέπει να αγοράσει τα Microsoft Windows XP για να το χρησιμοποιήσει. Το πλήρες αντίθετο από ένα εμπορικό πρόγραμμα λογισμικού θα ήταν δωρεάν.

Λογισμικό, όρους λογισμικού