Τι είναι ο ιός Cmos;

Ένας ιός CMOS είναι ένας ιός υπολογιστή που έχει την ικανότητα να μολύνει ή να τροποποιήσει το CMOS. Εάν ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή διαγραφεί, ένας ιός CMOS θα μπορούσε να μολύνει έναν υπολογιστή μόλις οι πληροφορίες τοποθετηθούν ξανά στον υπολογιστή. Ένα καλό παράδειγμα ενός ιού CMOS είναι ο ιός AntiCMOS, ο οποίος είναι καλώδιο διαγραφής ή επαναφοράς του CMOS.

Όροι ασφαλείας, Ιός