Τι είναι το CLI (διεπαφή γραμμής εντολών);

Το CLI μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1. Σύντομη για τη διεπαφή γραμμής εντολών, το CLI είναι μια διασύνδεση που εντοπίζεται σε συσκευές δικτύου, όπως δρομολογητές δικτύου. Η διεπαφή επιτρέπει τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτής της συσκευής δικτύου.

2. Το CLI είναι επίσης μια διεπαφή λειτουργικού συστήματος, δείτε τον ορισμό της γραμμής εντολών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διεπαφή.

3. Σύντομη για την αναγνώριση της γραμμής του καλούντος, το CLI είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ενός καλούντος τηλεφώνου και του αριθμού που έχει σχηματίσει. Παρόμοια με την ANI.

Γραμμή εντολών, αρκτικόλεξα υπολογιστών, όροι δικτύου