Ποια είναι η πρόκληση του Chatterbox;

Η πρόκληση του Chatterbox ήταν μια ετήσια πρόκληση που ξεκίνησε το 2001 και σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει την ικανότητα του chatterbot να προσομοιώνει ένα πραγματικό πρόσωπο σε μια συνομιλία. Κάθε chatterbot κρίθηκε με βάση πόσο καλά ανταποκρίνεται σε μια σειρά ερωτήσεων και τη συνολική συζήτηση.

Δυστυχώς, στα τέλη του 2015 ο δικτυακός τόπος πρόκλησης Chatterbox έκλεισε εκτός σύνδεσης, αλλά μπορεί να βρεθεί στο αρχείο του Internet με όλες τις προηγούμενες συνομιλίες.

AI, όροι τεχνητής νοημοσύνης, Chatterbot, βραβείο Loebner, δοκιμή Turing