Τι είναι το Bugfairy;

Ένα bugfairy είναι αργκό που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που φέρνει ή αναφέρει ένα σφάλμα ή ένα σφάλμα σε έναν προγραμματιστή.

Bug, Προγραμματισμός