Τι είναι το BTW (με τον τρόπο);

Χάρη στη συντομογραφία, το BTW χρησιμοποιείται στα chat rooms και σε όλο το Διαδίκτυο. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό.

BTW είστε αστείο.

Όροι συνομιλίας