Τι είναι το BITNET (γιατί είναι το δίκτυο χρόνου);

Το BITNET ήταν ένα δίκτυο συστημάτων κεντρικών υπολογιστών της IBM που ιδρύθηκε το 1981 και ιδρύθηκε αρχικά μεταξύ του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου Yale. Το 1986, το BITNET II δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις ανάγκες εύρους ζώνης, οι οποίες αργότερα συγχωνεύθηκαν με το CSNET για να σχηματίσουν CREN το 1988.

Καθώς το Διαδίκτυο έγινε δημοφιλές στη δεκαετία του 1990, η χρήση του BITNET μειώθηκε και αργότερα κατέστη απηρχαιωμένη και δεν χρησιμοποιείται πλέον σήμερα.

Σημείωση: Όταν δημιουργήθηκε, το BITNET ήταν σύντομο, επειδή υπάρχει δίκτυο .

ARPANET, αρκτικόλεξα ηλεκτρονικών υπολογιστών, CREN, CSNET, όροι διαδικτύου, LISTSERV, όροι δικτύου