Τι είναι το ARCnet;

Σύντομη για δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένων πόρων, το ARCnet ήταν ένα δίκτυο υπολογιστών που αναπτύχθηκε το 1977 από την Datapoint Corporation. Το δίκτυο χρησιμοποίησε ομοαξονικά καλώδια ικανά να μεταφέρουν μέχρι και 2, 5 MB ανά δευτερόλεπτο, υποστηριζόμενα έως 256 υπολογιστές και μέγιστο μέγεθος πλαισίου 516 byte.

Το ARCnetPlus είναι μια νεότερη έκδοση του ARCnet ικανή να μεταφέρει έως και 20 MB ανά δευτερόλεπτο.

Συντομογραφίες υπολογιστών, όροι δικτύου