Τι είναι μια διεπαφή;

Μια διεπαφή μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Όταν αναφέρεται σε λογισμικό, μια διεπαφή είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε ένα χρήστη να αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή ή άλλον υπολογιστή μέσω ενός δικτύου. Μια διεπαφή μπορεί επίσης να αναφέρεται σε στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπουν στο χρήστη να αλληλεπιδράσει με το πρόγραμμα. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μιας διεπαφής είναι ένα GUI (Graphical User Interface) και είναι αυτό που χρησιμοποιείτε τώρα για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας και πώς φτάσατε σε αυτήν τη σελίδα.

2. Όταν αναφέρεται σε υλικό, μια διεπαφή είναι μια φυσική συσκευή, μια θύρα ή μια σύνδεση που αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή υλικού. Για παράδειγμα, το IDE είναι διεπαφή δίσκου δίσκου για σκληρούς δίσκους υπολογιστών και το ATAPI είναι μια διασύνδεση για μονάδες CD-ROM.

Όροι υλικού, HCI, παράλληλη διασύνδεση, θύρα, όροι λογισμικού, περιβάλλον χρήστη