Τι είναι ένας ακέραιος;

Ο ακέραιος είναι ένας θετικός ή αρνητικός ακέραιος αριθμός. Παραδείγματα θετικών ακέραιων αριθμών είναι 1, 2, 3 και 4. Παραδείγματα αρνητικών ακέραιων αριθμών είναι -1, -2, -3 και -4. Ο αριθμός 0 θεωρείται επίσης ακέραιος, ακόμη και αν δεν έχει ούτε θετική ούτε αρνητική τιμή. Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, μπορείτε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε ακέραιο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία int .

Η λειτουργία int στο Perl

Παρακάτω είναι ένας κώδικας γραμμένος στη γλώσσα προγραμματισμού Perl. Στο παράδειγμα, η τυχαία μεταβλητή $ έχει εκχωρηθεί ένας τυχαίος αριθμός, ο οποίος στη συνέχεια μετατρέπεται σε έναν ακέραιο αριθμό χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση int ().

 my $ τυχαία = int (rand (10)); εκτύπωση "Τυχαίος αριθμός μεταξύ 0 και 10: $ τυχαίος \ n"; 

Τύπος δεδομένων, Αριθμός, Αριθμητικός, Όροι προγραμματισμού, Χορδές, Ολικός αριθμός