Τι είναι το Πρόγραμμα Εγκατάστασης;

Τμήμα ενός προγράμματος ειδικά σχεδιασμένου για την αντιγραφή και ρύθμιση όλων των αρχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση του εγκατεστημένου προγράμματος. Η εγκατάσταση λαμβάνει επίσης τα αρχεία από μια συμπιεσμένη κατάσταση σε μη συμπιεσμένη κατάσταση. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα εγκατάστασης εκτελώντας είτε το αρχείο install.exe είτε το αρχείο setup.exe στη δισκέτα ή στο CD.

Εγκατάσταση, όρους λογισμικού