Τι είναι μια δήλωση εισόδου / εξόδου;

Μια εντολή εισόδου / εξόδου ή μια εντολή io είναι ένα τμήμα ενός προγράμματος που δίνει οδηγίες σε έναν υπολογιστή πώς να διαβάζει και να επεξεργάζεται πληροφορίες. Αφορά την συλλογή πληροφοριών από μια συσκευή εισόδου ή την αποστολή πληροφοριών σε μια συσκευή εξόδου.

Είσοδος, έξοδος, όροι προγραμματισμού