Τι είναι το Dash;

Παρόμοια με ένα παρατεταμένο παύλα (-), μια παύλα em χρησιμοποιείται για να δείξει ένα σπάσιμο στη σκέψη ή μια αλλαγή τόνος. Τα περισσότερα πληκτρολόγια και προγράμματα λογισμικού στερούνται τη λειτουργία dash, επομένως πρέπει να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πλήκτρο λειτουργίας που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα λογισμικού ή εισάγοντας δύο παύλες (-).

Em, Em space, En dash, Hyphen, όρους επεξεργαστή κειμένου