Τι είναι ένας βοηθητικός σύνδεσμος;

Ο βοηθητικός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος τροφοδοσίας ισχύος τεσσάρων ή έξι συρμάτων που συνδέεται στη μητρική πλακέτα. Αυτός ο σύνδεσμος παρέχει πρόσθετη ενέργεια στον επεξεργαστή του υπολογιστή και σε άλλες συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια, όπως ένα βίντεο. Η εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα βοηθητικού καλωδίου. Όπως φαίνεται, το καλώδιο έχει δύο μαύρα σύρματα που παρέχουν το έδαφος, δύο πορτοκαλί σύρματα που παρέχουν + 3.3VDC, και ένα κόκκινο σύρμα που παρέχει + 5VDC.

Όροι υλικού, όροι Motherboard, όροι ισχύος