Τι είναι το Atto;

Το atto είναι ένα πρόθεμα που χρησιμοποιείται με το μετρικό σύστημα που αντιπροσωπεύει 0.000000000000000001, ή 10 με την -18η δύναμη.

Μετρήσεις