Τι είναι μια επίθεση;

Μια επίθεση είναι μια οργανωμένη προσπάθεια να προκαλέσει σε κάποιον ή οργανισμό ταλαιπωρία ή βλάβη. Για παράδειγμα, μια επίθεση DoS έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει μείωση της απόδοσης ή να καταρρίψει πλήρως έναν ιστότοπο.

Όροι ασφάλειας