Τι είναι μια Απόλυτη Διεύθυνση;

Εναλλακτικά γνωστή ως άμεση διεύθυνση, διεύθυνση μηχανής ή πραγματική διεύθυνση, μια απόλυτη διεύθυνση είναι μια ακριβής διεύθυνση μνήμης.

Διεύθυνση, διεύθυνση βάσης, έμμεση διεύθυνση, όροι μνήμης, όροι προγραμματισμού