Τι είναι η ακρίβεια;

Η ακρίβεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οτιδήποτε πλησιάζει την πραγματική του αξία ή αναγνωρισμένο πρότυπο. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής μπορεί να εκτελέσει έναν ακριβή υπολογισμό μαθηματικών που είναι σωστός με τις πληροφορίες που δίνονται, αλλά δεν είναι η ακριβής τιμή.

αξία