Ποια αρχεία χρειάζονται για την εκκίνηση ενός υπολογιστή;

Ο υπολογιστής συμβατός με IBM χρειάζεται το ελάχιστο από τα παρακάτω τρία αρχεία για εκκίνηση σε μια προτροπή MS-DOS.

command.com io.sys

msdos.sys

Σημείωση: Τα παραπάνω αρχεία είναι το απόλυτο ελάχιστο. Εάν απαιτείται μια εξωτερική εντολή όπως το fdisk, το αρχείο αυτό πρέπει επίσης να αντιγραφεί στο δίσκο ή στη μονάδα δίσκου.

Σημείωση: Άλλα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν διαφορετικά αρχεία για εκκίνηση στο λειτουργικό τους σύστημα. Αυτά τα αρχεία είναι μόνο για εκκίνηση υπολογιστών στο MS-DOS.

  • Βήματα για τη δημιουργία μιας δισκέτας εκκίνησης.