Δεν είναι δυνατή η κατάργηση μιας συσκευής στη Διαχείριση συσκευών των Windows

Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να καταργήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση συσκευών των Windows. Εάν ναι, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που προσπαθείτε να καταργήσετε στη Διαχείριση Συσκευών δεν εξαρτάται από άλλη συσκευή. Για παράδειγμα, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αφαίρεση της κάρτας ήχου στη Διαχείριση συσκευών, δοκιμάστε να καταργήσετε μία από τις άλλες συσκευές ήχου. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να καταργήσετε τη συσκευή, δοκιμάστε να την καταργήσετε σε ασφαλή λειτουργία.