Δεν είναι δυνατή η εύρεση της οθόνης που περιλαμβάνεται στην λίστα προγραμμάτων οδήγησης των Windows

Δεν είναι καθόλου αφύσικο για μια οθόνη να μην έχει δισκέτα οδηγού λόγω της μεγάλης ποικιλίας των συμβατών προγραμμάτων οδήγησης που έχουν εγκαταστήσει τα Windows ήδη. Αν η οθόνη σας δεν φορτώνει, επιλέξτε μια οθόνη με παρόμοιο ή κοντινό αριθμό μοντέλου στην οθόνη που έχετε ή εγκαταστήστε μια τυπική οθόνη.