Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της εγγραφής του Precomp στο CMOS;

Μερικοί παλαιότεροι υπολογιστές δεν έχουν την επιλογή να απενεργοποιήσουν το Write Precomp καθώς δεν εξετάστηκαν στα αρχικά στάδια των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων του υπολογιστή. Ορίστε το σε 65535 ή -1, το οποίο θα απενεργοποιήσει το Write Precomp. Προτείνουμε επίσης να ελέγξετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της μητρικής πλακέτας σας για μια ενημέρωση του BIOS.