Εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων MS-DOS στα Windows

Οι χρήστες που εκτελούν πολλαπλές περιόδους λειτουργίας ενός κελύφους MS-DOS ή που έχουν μια μεγιστοποιημένη περίοδο λειτουργίας MS-DOS μπορεί να θεωρούν απαραίτητο να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων και άλλων προγραμμάτων. Όπως όλα τα άλλα προγράμματα των Microsoft Windows, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν μεταξύ ενός παραθύρου MS-DOS και άλλων παραθύρων ή προγραμμάτων πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων συντόμευσης Alt + Tab .

Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα που εκτελούνται σε υψηλότερη ανάλυση ενδέχεται να εμποδίσουν τον χρήστη να αλλάξει μεταξύ του παραθύρου MS-DOS και άλλων παραθύρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μείωση της ανάλυσης σας επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ παραθύρων.