Μοιραστείτε τη μονάδα CD-ROM μου στα Windows 3.x

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης MS-DOS σας φορτώνει στο Config.sys, ότι έχετε επίσης MSCDEX.EXE έκδοση 2.21 ή νεότερη έκδοση και στο autoexec.bat η γραμμή MSCDEX τελειώνει με το / s.

Εάν εκτελείτε το Novell NetWare με Windows for Workgroups, βεβαιωθείτε επίσης ότι το MSCDEX φορτώνει πριν από το MSPIX.

Αφού εκτελέσετε τις παραπάνω τροποποιήσεις, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επιλέξτε τη μονάδα CD-ROM, στη συνέχεια στην επιλογή Διαχείριση αρχείων επιλέξτε κοινή χρήση από το μενού Δίσκος.