Οι προφυλακτήρες οθόνης δεν εκτελούνται πλέον μετά την εγκατάσταση του McAfee VirusScan

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Σάρωση οθόνης" κάνοντας τα παρακάτω βήματα.

  1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Εμφάνιση".
  3. Στο παράθυρο "Εμφάνιση", ανοίξτε την καρτέλα "Οθόνη".
  4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την οθόνη σάρωσης. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε αυτό το πλαίσιο σε αυτό το παράθυρο, είναι πιθανό ότι αυτό δεν είναι η αιτία για το θέμα σας.