Μπορούν να δουν μόνο κομμάτια ήχου σε ενισχυμένο CD

Βεβαιωθείτε ότι το busmastering δεν είναι ενεργοποιημένο στα Windows 95 και τα Windows 98. Εάν είναι ενεργοποιημένο, αυτό θα αυξήσει τη μεταφορά δεδομένων, ωστόσο δεν υποστηρίζει βελτιωμένα CD.