Η γραμμή κατάστασης των Microsoft Windows εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένη

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα πρέπει να επιλύσετε ζητήματα σχετικά με τη γραμμή κατάστασης που γίνεται απενεργοποιημένη στον Microsoft Internet Explorer και στον Microsoft Windows Explorer.

  1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του Windows Explorer και ένα παράθυρο του Internet Explorer.
  2. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Προβολή και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η γραμμή κατάστασης .
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή, Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Κλείδωμα των γραμμών εργαλείων .
  4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κλείστε το παράθυρο του Internet Explorer ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο.
  5. Ανοίξτε το παράθυρο του Windows Explorer.
  6. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στο μενού Προβολή και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η γραμμή κατάστασης .
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή, Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Κλείδωμα των γραμμών εργαλείων .
  8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία, Επιλογές φακέλου, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή σε όλους τους φακέλους .
  9. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κλείστε το παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο.