Απώλεια μεγάλων ονομάτων αρχείων κατά την αντιγραφή ή τη μετακίνηση αρχείων

Χρησιμοποιήστε μια πλήρη εφαρμογή 32 bit όπως η Εξερεύνηση των Windows για τη διαχείριση των αρχείων στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που δεν διαθέτει υποστήριξη 32-bit, όπως το File Manager, δεν υποστηρίζει μεγάλα ονόματα αρχείων.

Ένα πρόγραμμα των Windows χωρίς μεγάλη υποστήριξη ονόματος αρχείου θα μετατρέψει το αρχείο στη μορφή 8.3, η οποία είναι ένα οκτώ χαρακτήρων, με μια επέκταση αρχείου τριών χαρακτήρων.