Πληροφορίες για το MS-DOS 7.0

Η τελευταία αυτόνομη έκδοση του MS-DOS είναι 6.22. Τα Microsoft Windows 95 και 98 περιλάμβαναν μια έκδοση του MS-DOS γνωστή ως 7.0. Το MS-DOS 7.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στα Microsoft Windows, αλλά δεν μπορεί να αγοραστεί ως αυτόνομη έκδοση.

Η γραμμή εντολών των Windows (MS-DOS 7.0) είναι ικανή να εκτελεί πολλές από τις εντολές που είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του MS-DOS. Ωστόσο, ορισμένες από τις εντολές δεν είναι πλέον διαθέσιμες στο MS-DOS 7.0. Εάν μια εντολή δεν είναι διαθέσιμη στο MS-DOS 7.0 (Windows 95 και παραπάνω), εξακολουθεί να μπορεί να αναφέρεται στη σελίδα βοήθειας MS-DOS. Επιπλέον, εάν μια εντολή δεν είναι διαθέσιμη στο MS-DOS 7.0 δεν υπάρχει μέθοδος παλαιότερων εντολών MS-DOS που λειτουργούν στο MS-DOS 7.0.