Εσφαλμένη έκδοση πρωτοκόλλου

Βεβαιωθείτε ότι το πρωτόκολλο είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

  • Λείπει πρωτόκολλο δικτύου.

Το πρόγραμμα αναφοράς για το σφάλμα δεν έχει την ίδια έκδοση

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε ή το παιχνίδι που παίζετε είναι η ίδια με το πρόγραμμα ή το παιχνίδι με το οποίο συνδέεστε. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση, ενημερώστε την τελευταία έκδοση αυτού του προγράμματος ή παιχνιδιού.

Αυτό το ζήτημα είναι πολύ συνηθισμένο στα παιχνίδια δικτύου, όπως τα Quake 3, Half-Life, Wolfenstein και Counter Strike. Ένα σφάλμα, όπως το Εσφαλμένο Πρωτόκολλο Έκδοσης 66 (ο αριθμός μπορεί να διαφέρει) δείχνει ότι το παιχνίδι δεν ενημερώνεται στην τελευταία έκδοση.

Το πρόγραμμα αναφοράς για το σφάλμα εκτελείται σε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα

Είναι σύνηθες ότι τα νέα λειτουργικά συστήματα που εκτελούν το ίδιο παιχνίδι ή τον ίδιο κωδικό δεν είναι συμβατά. Αυτό το ζήτημα μπορεί συχνά να επιλυθεί με την ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση κώδικα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή παιχνίδι.

Η κάρτα δικτύου δεν διαθέτει τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα δικτύου διαθέτει τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης καρτών δικτύου, ανατρέξτε στο ευρετήριο οδηγών δικτύου.

Το πρωτόκολλο είναι διεφθαρμένο ή κακό

Εάν καμία από τις παραπάνω συστάσεις δεν επιλύσει το εσφαλμένο θέμα του πρωτοτύπου σας, εγκαταστήστε ξανά το πρωτόκολλο δικτύου.