Έχω προβλήματα στα Windows μετά την εγκατάσταση νέου λογισμικού

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας ή άλλα προγράμματα μετά την εγκατάσταση νέου λογισμικού στον υπολογιστή σας, καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος και δείτε εάν τα προβλήματα παραμένουν.

  • Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού Windows.

Σημείωση: Εάν, μετά την εγκατάσταση ενός προγράμματος, δεν μπορείτε να εκκινήσετε σε Windows, δοκιμάστε να κάνετε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία.

Αφού απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα.

  • Πώς να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα λογισμικού.

Ελέγξτε για ενημερώσεις προγράμματος λογισμικού ή νέες εκδόσεις

Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ελέγξτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του λογισμικού για τυχόν ενημερώσεις στο πρόγραμμα, το παιχνίδι ή το βοηθητικό πρόγραμμα που εγκαθιστάτε.

Εάν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα λογισμικού ή προγράμματα οδήγησης για μια συσκευή υλικού, όπως έναν εκτυπωτή, αποκτήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό και προγράμματα οδήγησης από τον κατασκευαστή αντί να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που περιλαμβάνεται. Δείτε τη σελίδα προγραμμάτων οδήγησης για συνδέσμους σε διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων οδήγησης υλικού.