Έχω ένα κακό τροφοδοτικό θα πρέπει να το επισκευάσω ή να το αντικαταστήσω;

Εάν μετά από την αντιμετώπιση προβλημάτων του τροφοδοτικού του υπολογιστή σας διαπιστώσετε ότι η παροχή ρεύματος είναι κακή, σας συνιστούμε να αντικατασταθεί. Λόγω των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την επισκευή ενός τροφοδοτικού, τα περισσότερα καταστήματα επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι εταιρείες υπολογιστών δεν επισκευάζουν τα τροφοδοτικά και αντικαθιστούν αυτά αντί για νέα.