Τρόπος προβολής ενός εγγράφου του Microsoft Word από το MS-DOS

Για να προβάλετε ένα έγγραφο Microsoft Word (* .doc), χρειάζεστε το Microsoft Word, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα Microsoft Windows. Επομένως, δεν μπορείτε να προβάλετε ένα έγγραφο του Microsoft Word στο MS-DOS.

Ωστόσο, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Microsoft Word και να ανοίξετε το έγγραφο του Word από ένα κέλυφος MS-DOS πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή.

ξεκινήστε το myfile.doc

Εδώ, το myfile.doc είναι το όνομα του εγγράφου του Microsoft Word. Η εκτέλεση της παραπάνω εντολής αναγκάζει το Microsoft Word να ξεκινήσει και να ανοίξει αμέσως το myfile.doc.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή εκκίνησης, ανατρέξτε στην επισκόπηση της εντολής εκκίνησης.