Τρόπος χρήσης της αναβάθμισης των Windows 98 για πλήρη έκδοση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CD αναβάθμισης των Windows 98, αρκεί να έχετε το CD σας των Windows 95, τις δισκέτες ή το πλήρες σετ δισκέτας των Windows 3.x. Ξεκινήστε την εγκατάσταση των Windows 98. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι η διαδικασία εγκατάστασης δεν μπόρεσε να εντοπίσει το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα. Τοποθετήστε είτε το CD των Windows 95 ή τις δισκέτες ή τις δισκέτες των Windows 3.x στον υπολογιστή και τοποθετήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης στην κατάλληλη θέση.