Πώς να SSH από τα Microsoft Windows

Παρόλο που τα Microsoft Windows περιλαμβάνουν μια εφαρμογή σε FTP και Telnet, δεν έχει προ-εγκατασταθεί με μια εφαρμογή που επιτρέπει σε ένα χρήστη να SSH σε έναν άλλο υπολογιστή. Αν χρειάζεστε SSH σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, πρέπει να κάνετε λήψη ενός προγράμματος τρίτου για σύνδεση μέσω SSH.

Στην εικόνα στα δεξιά, είναι ένα παράδειγμα του PuTTY ένα δημοφιλές πρόγραμμα SSH που χρησιμοποιείται στα Windows και σε άλλα περιβάλλοντα.

Συνιστώμενα προγράμματα SSH

  • OpenSSH για Windows
  • SecureCRT από τη Vandyke
  • Στόκος