Πώς να αφαιρέσετε τα πρόσθετα σύμβολα στο Microsoft Word

Η παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών στο Microsoft Word σάς επιτρέπει να βλέπετε κάθε ετικέτα σήμανσης μορφοποίησης, όπως διαστήματα, νέες γραμμές, καρτέλες και νέες παραγράφους στο Microsoft Word.

Πάνω είναι μια εικόνα του εικονιδίου pilcrow που χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (μοιάζει με ένα "P" προς τα πίσω) και με ένα παράδειγμα κειμένου με καθένα από τα κύρια σύμβολα μορφοποίησης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο Show All (Εμφάνιση όλων) ή pilcrow (Άδειασμα) στην τυπική γραμμή εργαλείων. Εάν αυτή η γραμμή εργαλείων δεν είναι ορατή, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή, Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Τυπική.

Στο Microsoft Word 2007 και αργότερα, το εικονίδιο Εμφάνιση όλων βρίσκεται στην καρτέλα Αρχική σελίδα.