Πώς να αποτρέψετε τη φόρτωση του DVD-Player των Windows 98

Τα παρακάτω βήματα θα σας καθοδηγήσουν για να καταργήσετε ένα κλειδί από το μητρώο. αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το μητρώο ή πρέπει να ξέρετε πώς να το δημιουργήσετε, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας του μητρώου.

Εκτελέστε regedit

Εντοπίστε και διαγράψτε το παρακάτω κλειδί από το μητρώο.

HKEY_CLASSES_ROOT \ DVD \ shell \ play \ εντολή

Ή τοποθετήστε το στο DVD player που θέλετε να αναπαραγάγετε στις ταινίες DVD.