Πόσα διακομιστές απαιτούνται για τη δημιουργία ενός τομέα;

Ο αριθμός των διακομιστών εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών που αναμένετε να έχετε. Αν έχετε 100 - 200 χρήστες, μόνο ένας διακομιστής θα πρέπει να είναι εντάξει και δεν απαιτείται BDC. Ωστόσο, αν έχετε περίπου 200 - 2500 χρήστες, μπορεί να χρειαστείτε περισσότερα από ένα BDC.