Πώς να βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα διαγράφονται σε έναν σκληρό δίσκο του υπολογιστή

Εάν ανησυχείτε για τα δεδομένα που διαβάζετε ή ανακτάτε από το σκληρό σας δίσκο μετά την πώληση ή την παράδοση μακριά, συνιστούμε να δοκιμάσετε τα παρακάτω βοηθητικά προγράμματα. Αυτά τα βοηθητικά προγράμματα θα αφαιρέσουν όλα τα υπάρχοντα δεδομένα σας και θα καταστήσουν αδύνατη την ανάκτηση ή την ανάγνωση. Αφού τα δεδομένα σας έχουν διαγραφεί ή αντικατασταθεί, μπορείτε στη συνέχεια να εγκαταστήσετε εκ νέου τα Windows ή άλλο λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή.

Προειδοποίηση: Εάν διαθέτετε υπολογιστή OEM (π.χ. Acer, Dell, Hewlett Packard κ.λπ.), ο σκληρός δίσκος μπορεί να έχει κρυμμένο διαμέρισμα ανάκτησης συστήματος. Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βοηθητικά προγράμματα μπορεί να διαγραφεί αυτή η κατάτμηση, καθιστώντας αδύνατη την επαναφορά του υπολογιστή σας χωρίς δίσκο.