Πώς να αποκτήσετε το Microsoft Excel μόνο για να εμφανιστεί μία φορά στη γραμμή εργασιών

Ανοίξτε το Microsoft Excel και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή .
  4. Καταργήστε την επιλογή της επιλογής "Windows in Taskbar".
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK .