Πώς να μπείτε στην κονσόλα αποκατάστασης των Windows XP χωρίς CD με Windows XP

Επειδή όλα τα CD ανάκτησης που παρέχονται από OEM δεν παρέχουν πρόσβαση στην κονσόλα αποκατάστασης, η Microsoft έχει κάνει μια σειρά από δισκέτες εκκίνησης που μπορούν να μεταφορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση σε αυτήν. Για μια σύνδεση με αυτές τις δισκέτες που μπορείτε να κατεβάσετε, ανατρέξτε στην επισκόπηση του δίσκου εκκίνησης. Ίσως θελήσετε επίσης να διαβάσετε το άρθρο μας, να δημιουργήσετε μια δισκέτα εκκίνησης των Windows XP.