Πώς να διορθώσετε τα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης των Windows

Σημείωση: Εάν λαμβάνετε ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης με έναν κωδικό σφάλματος χρόνου εκτέλεσης και μήνυμα λάθους (π.χ. "Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης σφάλματος χρόνου εκτέλεσης σφαλμάτων 75"), μεταβείτε στη λίστα σφαλμάτων χρόνου εκτέλεσης για μια λίστα κωδικών σφαλμάτων χρόνου εκτέλεσης και σφαλμάτων.

Τα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης των Microsoft Windows μπορούν να προκληθούν από πολλά διαφορετικά προβλήματα με τον υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε και να διορθώσετε όλα τα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης.

Σύγκρουση με TSR ή άλλο τρέχον πρόγραμμα

Εάν αντιμετωπίζετε ένα μήνυμα σφάλματος χρόνου εκτέλεσης ενώ βρίσκεστε στα Windows ή παραπάνω, βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν προκαλείται από πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή ή από TSR, ολοκληρώνοντας την εκτέλεση όλων των ανοιχτών προγραμμάτων.

Εάν μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης όλων των TSR, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το ίδιο ζήτημα στα Windows 95 ή Windows 98, ελέγξτε τα αρχεία autoexec.bat και config.sys για όλα τα προγράμματα που φορτώνονται και ενδέχεται να προκαλέσουν το ζήτημά σας. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε προσωρινά αυτά τα προγράμματα με μετονομασία των αρχείων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.

  1. Εκκίνηση σε MS-DOS.
  2. Μόλις εμφανιστεί η προτροπή του MS-DOS, πληκτρολογήστε: cd \ ren autoexec.bat autoexec.ch

    ren config.sys config.ch

  3. Μόλις ολοκληρωθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Πρόβλημα λογισμικού

Εάν το πρόβλημά σας επιμένει, το πρόγραμμα, το βοηθητικό πρόγραμμα ή το παιχνίδι που προκαλεί το σφάλμα χρόνου εκτέλεσης ενδέχεται να έχουν προβλήματα. Επιβεβαιώστε μέσω του ιστότοπου του προγραμματιστή ότι όλες οι διαθέσιμες ενημερώσεις ή ενημερώσεις κώδικα έχουν ληφθεί και εφαρμοστεί.

Εάν δεν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ή ενημερωμένες εκδόσεις, απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα που προκαλεί το ζήτημα. Εάν αντιμετωπίζετε σφάλμα χρόνου εκτέλεσης στο λειτουργικό σας σύστημα, εγκαταστήστε ξανά το λειτουργικό σύστημα.

Πρόσθετο, plug-in ή άλλο πρόσθετο λογισμικό

Πολλά σφάλματα χρόνου εκτέλεσης προκαλούνται επίσης από άλλα πρόσθετα, plug-ins ή επιπλέον λογισμικό που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή και σχετίζονται με το πρόγραμμα που δημιουργεί το σφάλμα. Εάν έχετε κάποιο πρόσθετο λογισμικό που σχετίζεται με το πρόγραμμα που προκαλεί το σφάλμα, ενημερώστε ή απεγκαταστήστε το και δείτε αν αυτό επιλύει το πρόβλημα.

ΙΟΣ υπολογιστη

Επειδή οι ιοί υπολογιστών και το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να αλλοιώσουν τις ρυθμίσεις του συστήματος ή τη μνήμη, μπορεί να προκαλέσει σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Εάν εκτελείτε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως ενημερωμένο με τους πιο πρόσφατους ορισμούς ιών.

Εάν δεν διαθέτετε πρόγραμμα προστασίας από ιούς υπολογιστή, συνιστάται η αγορά ή η προσωρινή λήψη μιας επίδειξης για τη σάρωση του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας για ιούς.

  • Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών βρίσκονται στη σελίδα βοήθειας για τον ιό.

Θέμα μνήμης

Τέλος, εάν έχετε ακολουθήσει όλες τις παραπάνω συστάσεις και εξακολουθείτε να λαμβάνετε σφάλματα χρόνου εκτέλεσης, ίσως αντιμετωπίζετε πρόβλημα που σχετίζεται με υλικό ή μνήμη. Συνιστούμε πρώτα να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή του προγράμματος που προκαλεί το πρόβλημα για τυχόν λύσεις. Αν δεν βρεθούν λύσεις, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της μητρικής πλακέτας για πρόσθετες συστάσεις ή υπηρεσίες.

  • Έλλειψη σφαλμάτων μνήμης.
  • Εταιρείες υπολογιστών και πληροφορίες επικοινωνίας.

Λίστες σφαλμάτων χρόνου εκτέλεσης

Ακολουθεί μια λίστα των κωδικών σφαλμάτων χρόνου εκτέλεσης λογισμικού Microsoft Windows και Windows και των σχετικών μηνυμάτων σφάλματος χρόνου εκτέλεσης. Κάθε σφάλμα έχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αιτία του σφάλματος χρόνου εκτέλεσης και τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.

ΚώδικαςΣφάλμα χρόνου εκτέλεσηςΕπιπλέον πληροφορίες
5Παράνομη κλήση λειτουργίαςΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
6ΞεχείλισμαΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
7Μη διαθέσιμη μνήμηΠροκαλείται όταν ο υπολογιστής δεν πληροί τις απαιτήσεις συστήματος του προγράμματος ή η υπερβολική μνήμη χρησιμοποιείται ήδη για την εκτέλεση του προγράμματος. Εάν ο υπολογιστής σας ικανοποιεί τις απαιτήσεις, δοκιμάστε πρώτα την επανεγκατάσταση του προγράμματος, για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα στην εγκατάσταση του προγράμματος. Εάν αυτό δεν επιλύσει το ζήτημά σας, δείτε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτός μνήμης.
9Δείκτης εκτός της περιοχήςΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
10Διπλότυπος ορισμόςΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
11Διαίρεση με το μηδένΠρόβλημα με έναν μαθηματικό τύπο στο πρόγραμμα ή στον κώδικα του προγράμματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για το πρόγραμμα που προκαλούν αυτό το σφάλμα.
13Τύπος αναντιστοιχίαΒεβαιωθείτε ότι οι περιφερειακές ρυθμίσεις του συστήματός σας έχουν ρυθμιστεί σωστά και ότι το πρόγραμμα που εκτελείτε έχει γίνει για την έκδοση των Windows.
14Από το χώρο των συμβολοσειρώνΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
19Δεν ΣυνεχίζεταιΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
20Συνέχιση χωρίς σφάλμαΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
28Από το χώρο στοίβαςΠροκαλείται από σφάλμα προγράμματος ή μνήμης. Αρχικά δοκιμάστε να περάσετε από τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτός μνήμης.
35Το Sub ή η λειτουργία δεν έχουν οριστείΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
48Σφάλμα κατά την φόρτωση DLLΠροκάλεσε μια κακή εγκατάσταση ή ένα ζήτημα που προκλήθηκε μετά την εγκατάσταση ενός άλλου προγράμματος που αντικατέστησε το DLL του προγράμματος. Κλείστε όλα τα προγράμματα και τα TSR και προσπαθήστε ξανά να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα.
52Κακό όνομα ή αριθμό αρχείουΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
53Το αρχείο δε βρέθηκεΔεν βρέθηκε αρχείο που απαιτείται από το πρόγραμμα για εκτέλεση. Το πρόγραμμα πρέπει να επανεγκατασταθεί ή τα αρχεία που λείπουν πρέπει να αντιγραφούν ξανά στον υπολογιστή.
54Κακή λειτουργία αρχείουΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
55Το αρχείο είναι ήδη ανοιχτόΧρησιμοποιείται πρόγραμμα ή αρχείο που σχετίζεται με το πρόγραμμα και το πρόγραμμα δεν έχει πρόσβαση για να το χρησιμοποιήσει. Δοκιμάστε να κλείσετε όλα τα ανοικτά και τα προγράμματα φόντου και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα
58ο φάκελος υπάρχει ήδηΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
61Ο δίσκος είναι γεμάτοςΟ δίσκος, για παράδειγμα, ο σκληρός δίσκος δεν έχει αρκετό χώρο για το πρόγραμμα να τρέχει ή να αποθηκεύει αντιγραμμένα αρχεία. Ελευθερώστε χώρο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
62Εισαγωγή στο τέλος του αρχείουΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
63Κακός αριθμός αρχείουΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
64Κακό όνομα αρχείουΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
68Η συσκευή δεν είναι διαθέσιμηΔεν υπάρχει συσκευή υλικού ή απαραίτητη απαίτηση για το πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί όλο το υλικό και το λογισμικό που απαιτείται από το πρόγραμμα. Εάν συνεχίζετε να έχετε τα ίδια προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις για το πρόγραμμα καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή υλικού που χρειάζεται το πρόγραμμα.
70Η άδεια αρνήθηκεΗ τοποθεσία όπου αντιγράφεται το πρόγραμμα δεν έχει τα κατάλληλα δικαιώματα. Ή ένα αρχείο που προσπαθεί να αντιγραφεί επειδή χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Δοκιμάστε να κλείσετε όλα τα προγράμματα και τα TSR και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα.
71Ο δίσκος δεν είναι έτοιμοςΒεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα.
74Δεν είναι δυνατή η μετονομασία με διαφορετική μονάδα δίσκουΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
75Σφάλμα πρόσβασης διαδρομής / αρχείουΤο πρόγραμμα δεν έχει δικαιώματα ή πρόσβαση σε ένα αρχείο. Συχνά αυτό προκαλείται όταν ένα πρόγραμμα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αρχείο δικτύου το οποίο δεν έχει κατάλληλη πρόσβαση είτε λόγω δικαιωμάτων δικτύου είτε κάτι που εμποδίζει το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο χρησιμοποιείται από άλλο πρόγραμμα ή είναι μόνο για ανάγνωση.
76Το μονοπάτι δεν βρέθηκεΟ κατάλογος όπου πρέπει να αντιγραφεί το πρόγραμμα ή τα αρχεία που σχετίζονται με το πρόγραμμα πρέπει να αντιγραφεί σε λείπει. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα.
91Η μεταβλητή αντικειμένου έχει οριστεί σε ΤίποταΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
93Μη έγκυρο μοτίβοΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
94Παράνομη χρήση του NULLΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
102Η εντολή απέτυχεΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
339Ένα αρχείο λείπει ή δεν είναι έγκυροΈνα σχετικό αρχείο προγράμματος λείπει ή είναι κατεστραμμένο. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα.
429Η δημιουργία αντικειμένων απέτυχεΤο πρόγραμμα είναι κατεστραμμένο, δοκιμάστε να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα που δημιουργεί το σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.
438Δεν υπάρχει τέτοια ιδιότητα ή μέθοδοςΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
439Αναντιστοιχία τύπου επιχείρησηςΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
440Σφάλμα αντικειμένουΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
901Το buffer εισόδου θα είναι μεγαλύτερο από 64 K.Σφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
902Σφάλμα λειτουργικού συστήματοςΒεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό με την έκδοση των Windows και ότι έχει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού.
903Η εξωτερική διαδικασία δεν βρέθηκεΣφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
904Αντιστοίχιση γενικού μεταβλητού τύπου.Σφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
905Αναντιστοιχία τύπου τύπου χρήστη.Μία ρύθμιση είτε στη συντόμευση του προγράμματος είτε στον ορισμό από τον χρήστη είναι σωστή. Δοκιμάστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις ή μεταβλητές.
906Εξωτερική αναντιστοιχία διεπαφής διαδικασίας.Σφάλμα προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα διαθέτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Εάν είναι ενημερωμένη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια λάθη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή λογισμικού.
1001Μη διαθέσιμη μνήμηΟ υπολογιστής δεν πληροί τις απαιτήσεις συστήματος του προγράμματος ή η υπερβολική μνήμη χρησιμοποιείται ήδη για την εκτέλεση του προγράμματος.

Εάν ο υπολογιστής σας πληροί τις απαιτήσεις, δοκιμάστε πρώτα να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του προγράμματος. Εάν αυτό δεν επιλύσει το ζήτημά σας, εκτελέστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτός μνήμης.

1025Δεν υποστηρίζεται DLLΚακή εγκατάσταση ή πρόβλημα που προκλήθηκε μετά από ένα άλλο πρόγραμμα που έχει εγκατασταθεί και αντικαταστήσει το DLL του προγράμματος. Κλείστε όλα τα προγράμματα και τα TSR και προσπαθήστε ξανά να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα.
6025Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης r6025 των Microsoft Windows.