Πώς να διορθώσετε το σφάλμα χρονισμού

Έχοντας επίγνωση της ESD, ανοίξτε τον υπολογιστή και αφαιρέστε προσωρινά οποιεσδήποτε περιφερειακές συσκευές από τον εσωτερικό υπολογιστή. Οι εσωτερικές περιφερειακές συσκευές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, τις κάρτες μόντεμ PCI και ISA, κάρτα ήχου και κάρτα δικτύου.

Θέμα μητρικής πλακέτας

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το ίδιο ζήτημα μετά την αποσύνδεση περιφερειακών συσκευών, είναι πιθανό να μην λειτουργεί η μητρική πλακέτα. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή σας για αντικατάσταση ή επισκευή.