Πώς να διορθώσετε το σφάλμα "Πάρα πολλές παράμετροι"

Όταν στη γραμμή εντολών των Windows, εάν λάβετε το σφάλμα "Πάρα πολλές παράμετροι", βεβαιωθείτε ότι η εντολή που πληκτρολογείτε είναι σωστή και ότι δεν έχετε επιπλέον κενά στη γραμμή εντολών.

Αυτό το σφάλμα, όπως υποδηλώνει το όνομα, υποδεικνύει ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι (λέξεις ή εντολές) στην εντολή που πληκτρολογείται. Συνήθως προκαλείται από εσφαλμένη πληκτρολόγηση της εντολής ή επειδή ένα από τα ονόματα αρχείων έχει κενά.

Συμβουλή: Εάν η εντολή σας έχει ένα όνομα αρχείου με διαστήματα που περιβάλλουν αυτό το αρχείο με εισαγωγικά. Διαφορετικά, το όνομα του αρχείου αντιμετωπίζεται ως επιπλέον επιλογές (παραμέτρους) στην εντολή.